خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

بایگانی نویسنده

مَهیا

زاده دی, همزاد مردم صد رنگ, خالی از رنگ و ریا, بی نقاب, اهل شور و شادی... نوید حیاتم و زندگی ... اییمان دارم به خدای خودم و خودم ... با آرزو هام زندگی می کنم و می دانم که به تک تکشان خواهم رسید و البته همه اتفاقات زندگیم برایم خوش یومنند و قشنگ ... ورزشکارم و اهل قلم