خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
اخبار و اطلاعیه

شهر خبر معلولین. انتشار ۲۲ خبر در شمارگان هشتم.

سلام به هم محلی های با صفای خودم. هشتمین شمارگان شهر خبر معلولین، با انتشار ۲۲ خبر و سه اطلاعیه در بخش اطلاع رسانی، پیش روی شماست.   نمایشگاهی که در آن زندگی برای نابینایان آسان میشود به نقل از ایران سپید، در میان نمایشگاههایی که در مقاطع مختلف سال در زمینه تجهیزات ویژه آسیبدیدگان بینایی در کشورهای مختلف دنیا برگزار میشود، «Sight City» را شاید بتوان بزرگترین و معتبرترین به حساب آورد. «sight city» به معنی شهری برای دیدن ترجمه میشود، اما در واقع اینجا شهری است که با کمک جدیدترین فنآوریها و تجهیزات توانبخشی به نابینایان و کمبینایان امید میدهند که میتوانند زندگی بهتری را تجربه کنند.