خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
روانشناسی

چرا اینقدر کلافه ای؟

– چرا انقدر کلافه ای؟ – نمی پزه که… – چی؟ – دو ساعته رو گازه – درشو گذاشتی؟ باز باشه دیرتر می پزه. – آره. – دم کنی می ذاشتی روش. – گذاشتم، دو ساعته. – چرا نذاشتیش تو زودپز. – صوت می زد، عصبیم می کرد. – چه خونسرد! – خودتو مسخره کن! – می گن ادویه زیاد بزنی زودتر می پزه. – کل ظرف فلفلو خالی کردم. – تند می شه که. – خودش تند بود از اول. – اوه! آره؟ نمک چی؟ – من بی نمک می خورم. – واسه همینم انقدر گَنده دماغی! … زیرشو زیاد کن. – تهشه. – تو که اصن خام