خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
اخبار و اطلاعیه

بخشنامه استانداری اصفهان به دستگاههای اجرایی در خصوص دسترس پذیری خدمات دولت الکترونیک در تمام ابعاد برای معلولین بینایی

دوستان ارجمند سلام: امیدوارم هر کجا که هستید خوب، خوش و سلامت باشید. همانگونه که مستحضر هستید، سال گذشته انجمن جوانان روشن بین مکاتبات متعددی را در ارتباط با مناسب سازی خدمات دولت الکترونیک جهت دسترسی و استفاده ی افراد دارای معلولیت بینایی انجام داد در نتیجه ی این مکاتبات مسئولین ذیربط در این زمینه اعم از مسئولین وزارت ارتباطات و فن آوری ارتباطات، وزارت رفاه، معاون توسعه و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور و وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران همهگی وعده دادند در ارتباط با تصویب قانونی الزام آور به منظور مناسب سازی خدمات دولت الکترونیک جهت دسترسی و استفاده ی معلولین