خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
اخبار و اطلاعیه

معرفی نخستین شماره از فصلنامه ی نوای کتاب؛

فصلنامه ی نوای کتاب؛ سالها بود که جای خالی نشریه ای برای معرفی کتب تولید شده در مراکز گوناگونی که در امر ضبط کتب گویا فعالیت دارند حس میشد. با توجه به گسترش بخش های نابینایان که در کتابخانه های عمومی سراسر کشور رشدی شتابان به خود گرفته، نبود یک هماهنگی برای اطلاع رسانی از آنچه که در دیگر مراکز به صورت صوتی تولید میشود؛ اکثر بخشهای نابینایان کتابخانه ها را به دوباره کاری های بی مورد و غیر ضروری کشانده بود. نشریه ای که شماره نخست آن در اینجا به حضور شما عرضه میگردد، گامی برای معرفی کتب تولید شده ی بخشهای نابینایان کتابخانه های سراسر کشور است.