خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

آزمون کتابخوانی به مناسبت روز عصای سفید، تاریخ برگزاری 22 مهرماه 1397

نام کتاب: الایام، نویسنده: طه حسین.

در این آزمون 15 نفر شرکت کرده و این سه نفر  هائز رتبه های اول تا سوم شدند.

مهدی استیری: 39/40 امتیاز، رتبه اول

فرخنده رحمانی: 35/40 امتیاز، رتبه دوم

عباس بهرامی: 29/40 امتیاز، رتبه سوم

سؤالات آزمون همراه با پاسخ

 1. آنچه نویسنده به وضوح و بیتردید از روز تیره چشمیش به یاد داشت، کدام است؟

جواب گزینه د

الف: روز را به یاد داشت ولی ماه و سال را به خاطر نداشت.

ب: تنها کاریز را که در زندگی یا در تصورات اون نقش عمده‌ای داشت را به یاد می‌آورد.

ج: نسیم صبحگاهی و طلوع خورشید را در خاطر داشت.

د: فقط پرچین نیین را که بیش از چند گام از درب خانه فاصله نداشت، در ذهنش بود.

 1. چرا حسین در کودکی با وجود سختی‌ها و سوزش ناشی از داروی چشم گریه و بهانه‌گیری نمی‌کرد؟

جواب گزینه ب

الف: چون تنها فرزند خانواده نبود و کسی به او توجه نداشت.

ب: زیرا دوست نداشت مانند خواهر کوچکش بدخو و بهانه‌گیر باشد.

ج: برای اینکه خواهرش مانع بیرون رفتن او از خانه نشود.

د: خوش نداشت کودکی ضعیف و رنجور به نظر برسد.

 1. کدام رفتار، طه حسین را در زمان کودکی بیش از هرچیز خشمگین میساخت؟

جواب گزینه ب

الف: از مردمان، خواهران و برادرانش کارهایی برمی‌آمد که از وی ساخته نبود.

ب: مادرش به خواهران و برادرانش اجازه کارهایی را می‌داد که به او نمی‌داد.

ج: پدرش گاهی با ملاطفت و گاه با خشم با او برخورد می‌کرد.

د: خواهران و برادرانش او را مورد ترحم و تحقیر قرار می‌دادند.

 1. وقتی طه فهمید برادرانش از چیزهایی صحبت میکنند که وی از دیدن آنها محروم و بیخبر است، چه احساسی به او دست‌داد؟

جواب گزینه ج

الف: حسادت.

ب: حقارت.

ج: اندوه.

د: احساس بی‌لیاقتی.

 1. مهمترین مساله‌ای که زمینه‌ساز مردم‌گریزی  طه حسین شد، چه بود؟

جواب گزینه ب

الف: نوع بازیهای کودکانه.

ب: نوع غذا خوردن.

ج: بی‌توجهی خانواده.

د: اندوه بیش از حد.

 1. شخصیت سرگذشت، تصانیف و مرثیه‌ها را چگونه آموخت؟

جواب گزینه ج

الف: از عموها و پدرش.

ب:  با شنیدن آواز خواهرانش.

ج: از مادرش و زمزمه‌های شبانه زنان.

د:  شنیدن ترانه‌های حسن نقال.

 1. حسین در 9سالگی چه لقبی گرفت و در ازای آن انتظار چه پاداشی داشت؟

جواب گزینه د

الف: لقب شیخ و منتظر بود تا وی را به مدرسه بفرستند.

ب: لقب آخوند و انتظار داشت تا به او  عبا و عمامه بپوشانند.

ج: لقبی نگرفت ولی انتظار گرفتن  سکه نقره داشت.

د: لقب شیخ و انتظار پوشیدن عبا و عمامه داشت.

 1. چرا آخوند مکتب، در به‌خاطر‌سپاری قرآن با کودک تمرین ننمود؟

جواب گزینه الف

الف: چون پاداش کامل خود را برای ختم قرآن نگرفته بود.

ب: زیرا به حافظه کودک اطمینان داشت.

ج: چون کودک بازیگوش بود و در مکتب همواره مشغول بازی می‌شد.

د: چون پس از حفظ قرآن دیگر طه به مکتب نمیرفت.

 1. آخوند مکتب چه عهد و پیمانی با دوست ما بست؟

جواب گزینه ب

الف: حرمت ریشش را نگه‌دارد و به او احترام کند.

ب: روزی 6جز از قرآن را بخواند.

ج: از پدرش بخواهد پاداشش را کامل بپردازد.

د: کودکان دیگر را در مکتب با بازیگوشی از کار وا‌ندارد.

 1. اولین امتحان کودک توسط پدرش، خواندن کدام سوره از قرآن بود؟

جواب گزینه ج

الف: شورا

ب: نمل

ج: شعرا

د: صبا

 1. حقوق خلیفه از درآمد مکتب چه میزان بود؟

جواب گزینه د

الف: یک پنجم

ب: یک سوم

ج: یک دوم

د: یک چهارم

 1. علاقه طه حسین در کودکی به مسجد رفتن از چه روی بود؟

جواب گزینه الف

الف: زیرا میخواست از مناره بالا رود و با موذن هم‌صدا شود.

ب: چون در آنجا حفظ قرآن را تمرین می‌کرد.

ج: برای اینکه دوست داشت همواره با خلیفه باشد.

د: دوست نداشت زود به خانه برود.

 1. شکستن سوگند پدر مبنی بر اینکه دیگر هیچ‌گاه کودکش را به مکتب نفرستد، چه چیز را به حسین آموخت؟

جواب گزینه ج

الف: جلوی زبان خود را نگه‌دارد و حرفهای بیهوده نگوید.

ب: به کودکان دیگر اعتماد بیش از اندازه نداشته باشد.

ج: دل‌بستن به وعده مردمان نشانه بی‌فکری و بی‌خردیست.

د: هرگز به حرفهای پدرش اعتماد نکند.

 1. طه حسین کتاب الفیه ابن‌مالک را به‌طور کامل نزد چه کسی آموخت؟

جواب گزینه د

الف: آخوند سرخانه.

ب: آخوند مکتب.

ج: قاضی محکمه.

د: نزد برادرش.

 1. جمله: “هرکس برای خدا فروتن شود، خدا او را بلند مرتبه سازد” را کودک همواره از چه کسی میشنید؟

جواب گزینه د

الف: پدرش.

ب: آخوند مکتب.

ج: برادرش.

د: قاضی محکمه.

 1. از میان کتابهایی که برای کودک می‌خواندند، به کدام موضوعات علاقه و دلبستگی خاصی پیدا کرده بود؟

جواب گزینه الف

الف: جادوگری، عرفان و تصوف.

ب: داستان، افسانه و شعر.

ج: سرگذشت‌ها و تاریخ اقوام بشر.

د: ریاضیات، نجوم و طب.

 1. تفاوت میان کار صوفی و جادوگر به زعم نویسنده از کجا ناشی میشد؟

جواب گزینه الف

الف: صوفی را فرشتگان هدایت میکنند، جادوگر را شیطان.

ب: صوفی به خدا معتقد است، حال آنکه جادوگر منکر خداست.

ج: جادوگر علم را کسب میکند، ولی صوفی علم لدنی دارد.

د: صوفی خرق عادت میکند و جادوگر نیرنگ میزند.

 1. برای پدر کودک پسندیده‌ترین وسیله نیایش و خواهش چه بود؟

جواب گزینه د

الف: نماز.

ب: دعا.

ج: استغفار.

د: ختم یس.

 1. درمورد شایعه نابود شدن زمین که از قاهره رسیده بود و به حقیقت نپیوست، اهل تصوف آن زمان چه نظری داشتند؟

جواب گزینه الف

الف: چون قطب و مرشد میان خدا و خلق واسطه گردید و بلا دفع شد.

ب: خداوند رحمن به کودکان و شیرخواران رحم آورد.

ج: زیرا شرایط هنوز برای رستاخیز فراهم نشده.

د: دعا و استغاسه اهل معرفت، بلا را از مردم دور کرده.

 1. مشاهده کدام تضاد بر‌سر‌درس در الازهر موجب شادی و شگفتی طه حسین میشد؟

جواب گزینه ب

الف: اختلاف میان دیدگاه استادان و فقها.

ب: تعریف استادان از نویسندگان کتب در صبحگاه و انتقاد از آنان در درس و بحث  هنگام ظهر.

ج: تفاوت لحن‌های استادان در صبح و هنگام ظهر.

د: چون میتوانست از دریای بی‌کران علم جرعه‌ای بنوشد.

 1. طه حسین به گفته خویش، خود را در چند سالگی شناخته است؟

جواب گزینه ب

الف: 9 سالگی.

ب: 13 سالگی.

ج: 15 سالگی.

د: 25 سالگی.

 1. از نظر کودک نابینا، کدام رفتار طلاب جوان با علم‌آموزی، بزرگواری و هوشمندی آنها ناهماهنگ و نامتناسب می‌نمود؟

جواب گزینه ج

الف: دروغگویی.

ب: پرخوری.

ج: شتاب‌زدگی در غذا خوردن.

د: حرفهای لغو و بیهوده زدن.

 1. طلاب جوان با شنیدن کدام نغمه شادمان شده و کلمه الله را همچون موسیقی شیرین به زبان می‌آوردند؟

جواب گزینه ج

الف: شنیدن صدای قلیان.

ب: شنیدن صدای استادان که از دور به گوش میرسید.

ج: شنیدن صدای  غلغل و جوش آمدن سماور.

د: استماع صدای خوش یکی از ایشان که آواز می‌خواند.

 1. طلبه ناموفق الازهر چه وقت تمایل یافت تا بالاخره در امتحان شرکت نماید؟

جواب گزینه الف

الف: پس از اینکه همسرش را طلاق داد.

ب:  زمانی که مال و ثروت کافی اندوخت.

ج: وقتی توان شهوت‌رانی را از دست داد.

د: زمانی که فهمید دوستانی دارد که میتواند روی کمکشان حساب کند.

 1. چرا طلبه کم‌خرد الازهر از میان دوستان و خانواده‌های متمول رانده شد و در تنهایی جان سپرد؟

جواب گزینه الف

الف: به‌خاطر جاسوسی برای دولت و خیانت به اعتصاب‌کنندگان.

ب: زیرا از علم بهره‌ای نداشت و مورد توجه قرار نگرفت.

ج: به این دلیل که در جرگه طرفداران تعطیلی الازهر وارد شد.

د: چون حجره محل سکونتش از او باز پس گرفته شد و ناچار به جای دیگری نقل مکان کرد.

 1. کرایه ماهانه هر طلبه برای سکونت در حجره چه میزان بود؟

جواب گزینه ج

الف: بیش از 25 قروش.

ب: کمتر از 25 قروش.

ج: هر طلبه فقط یک قروش.

د: بسته به مکان حجره متفاوت بود.

 1. شیخ شافعی مذهبی که طه حسین از خواندن نمازش به خنده افتاد، دچار چه بیماری بود؟

جواب گزینه ب

الف: لکنت زبان.

ب: وسواس در صحت نیت.

ج: فساد اخلاقی.

د: یک بیماری جسمی ناشناخته.

 1. شنیدن چه صدایی اندکی شگفتی و حیرت در وجود طه بر‌انگیخت؟

جواب گزینه الف

الف: صدای قلیان.

ب: صدای طوطی همسایه.

ج: صدای غلغل سماور.

د: صدای همسرش.

 1. کدامیک جز خوراکی‌های فروشی جوان دوره‌گرد نبود؟

جواب گزینه ج

الف: بستنی.

ب: لرزانک.

ج: باقالا.

د: پشمک.

 1. مخالفت‌های حسین با عقاید دیرینه مردم روستا چه نتیجه‌ای به همراه داشت؟

جواب گزینه ب

الف: پدرش را خشمگین کرد به‌طوری که او را از خود راند.

ب: توجه مردم و خانواده‌اش را آنطور که می‌خواست به خود جلب کرد.

ج: مورد تمسخر بزرگان روستا واقع شد.

د: منجر به تغییر در عقاید مردم روستای خویش گردید.

 1. موضوع اولین مقاله‌ای که طه حسین به روزنامه برد، چه بود؟

جواب گزینه ب

الف:  در مدح الازهر.

ب: در باب آزادی فکر و اندیشه.

ج: یک قصیده اجتماعی.

د: در باب مذمت طبقات اجتماعی توانگران و فقرا.

 1. در الازهر کودک ابتدا چه درسی را شروع به آموختن کرد؟

جواب گزینه د

الف: تجوید.

ب: اقسام قرائت.

ج: منطق.

د: فقه.

 1. چرا شیخ مرصفی از جوان خواست که از امتحان استعفا دهد؟

جواب گزینه الف

الف: زیرا توافق شده بود تا او را مردود کنند.

ب: چون جوان را آزمود و دریافت که آمادگی ندارد.

ج: او فقط پیام شیخ بزرگ را به جوان ابلاغ کرد.

د: چون برگزار‌کننده جلسه امتحان با شیخ اختلاف پیدا کرده بود.

 1. جمله استاد ایتالیایی که گفت: “رفتار شما به کردار مردی میماند که میخواست همسر خود را خشمگین سازد، خود را اخته کرد” دانشجویان را از کدام رفتار باز داشت؟

جواب گزینه ب

الف: تنبلی.

ب: اعتصاب.

ج: پرحرفی و گستاخی.

د: بی‌احترامی نسبت به اساتید.

 1. چه مدت از عمر جوان نابینا در زندان لافونتن سپری شد؟

جواب گزینه د

الف: یک سال.

ب: یک ماه.

ج: یک روز.

د: یک ساعت.

 1. در اسکندریه امیر چه توصیه‌ای به طه حسین کرد؟

جواب گزینه د

الف: به اروپا نرو که مردمانی بی‌ذوق دارد.

ب: فلسفه بخوان که دانشیست ارجمند.

ج: تاریخ نخوان که ذوق آدمی را کور میکند.

د: تاریخ بخوان و از فلسفه دوری‌گزین که آن دانشیست ارجمند.

 1. در زمان سرگذشت روایت شده، به کتابخانه چه میگفتند؟

جواب گزینه د

الف: المکتبت.

ب: بیت الکتب.

ج: حجره الکتب.

د: دار الکتب.

 1. اولین چیزی که از آداب زندگی مردم فرانسه نصیب جوان نابینا شد، چه بود؟

جواب گزینه ج

الف:غذاهای خوشمزه و نیکو.

ب: عصای راهنما.

ج: عینک آفتابی.

د: یادگیری خط بریل.

 1. دانشجوی نابینا درک کدام قسم از جغرافیا را دشوار می‌دانست؟

جواب گزینه الف

الف: جغرافیای طبیعی.

ب: جغرافیای سیاسی.

ج: جغرافیای انسانی.

د: جغرافیای اقتصادی.

 1. سلطان از چه رو طه حسین را ستود؟

جواب گزینه ج

الف: از این جهت که دانشنامه‌های چندی را اخذ کرده.

ب: از این نظر که با وجود نابینایی به مدارج عالی دست یافته.

ج: از این رو که دو زبان قدیمی را فرا‌گرفته.

د:  به‌خاطر اینکه او را به عنوان رییس دانشگاه وقت به یاد آورده بود.