خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

منشور حقوق نابینایان ایران, نابینایان عزیز هنگام برخورد با مسئولین, حقوق خود را گوشزد کنید

به جاست با حقوق افراد نابینا و کم بینای جامعه مان بیش از پیش آشنا شویم.

بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت انسانی و رعایت عدالت در جامعه از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و دولت موظف است خدمات عادلانه و مطلوبی را برای
اقشار مختلف جامعه تامین نماید.

در این راستا نابینایان که جز جامعه مستعد و دارای معلولیت و محدودیت خاص می باشند ، می بایست مورد توجه ویژه ای قرار گرفته و دولت وظیفه دارد زمینه رشد ، بالندگی
، نشاط ، سلامت ، تامین اجتماعی و رفاه در زندگی را همانند سایر شهروندان کشور ایجاد نماید.

منشور ذیل حقوق عادلانه یک نابینا را در نظام مقدس جمهوری اسلامی ترسیم می نماید. باشد که این حرکت بنیادی زمینه زندگی مطلوب همراه با نشاط و امید را در دل روشندلان
عزیز ایران اسلامی ایجاد نماید.

۱-  نابینا حق دارد : زندگی مناسب و هم سطح سایر شهروندان ایرانی داشته باشد و از متولیان امر بخواهد این مهم را فراهم آورد .

۲-   نابینا حق دارد :از کلیه مشاغل متناسب با توانمندی هایشان بهره مند گردد و از متولیان امر بخواهد که این نوع مشاغل را صرفا ویژه ی نابینایان اختصاص دهد
.

۳-    نابینا حق دارد :از کلیه مطبوعات و انتشارات موجود در کشور بهره مند گردد و از متولیان امر بخواهد تمامی مطبوعات و انتشارات را به صورت گویا و یا خط بریل
منتشر نماید .

۴-    نابینا حق دارد : آموزش او در تمامی سطوح مختلف آموزش( از مهد کودک تا دانشگاه) به صورت رایگان باشد و از متولیان امر بخواهد که امکانات لازم را برای تحصیل
وی فراهم آورد .

۵-    نابینا حق دارد :باشگاه ورزشی متناسب با شرایط فیزیکی برای وی فراهم باشد تا همانند سایر شهروندان ورزش کند و سلامت جسمی و روحی خویش را حفظ نماید و از
متولیان امر بخواهد برابر جمعیت نابینایان امکانات ورزشی را در کشور فراهم آورد .

۶-   نابینا حق دارد : از مزایای خدمات بیمه ای خاص (تکمیلی) بهره مند باشند و از متولیان امر بخواهد که تمامی خدمات درمانی آنان مشمول بیمه تکمیلی باشد .

۷-    نابینا حق دارد : در سطوح مختلف مدیریتی کشور خصوصا در حوزه معلولین بینایی دارای جایگاه خاص باشند و در تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه معلولین نوع خود
صاحب رای و نظر باشد و از متولیان امر بخواهد از نابینایان در این حوزه استفاده نمایند .

۸-   نابینا حق دارد : خود را به دلیل معلولیت و داشتن هزینه های بیشتر نسبت به سایر افراد جامعه مشمول حق معلولیت بداند و از متولیان امر بخواهد این حق معلولیت
را ماهانه جهت تامین هزینه های معلولیت به وی پرداخت نماید .

۹-   نابینا حق دارد : شبکه های ایمنی و خدمات اجتماعی ویژه نوع معلولیت خود را دارا باشد و از متولیان امر بخواهد این خدمات را برایوی فراهم آورد .

۱۰-  نابینا حق دارد : به کلیه خدمات (بالقوه و بالفعل ) ارائه شده در جامعه دسترسی داشته باشد و از متولیان امر بخواهد این دسترسی را فراهم کند.

۱۱-  نابینا حق دارد : در استفاده از امکانات شهری از قبیل پیاده رو ، پل ها ، نمایشگاه ها ، هتل ها ، هواپیما ، قطار ، اتوبوس و … هیچ گونه محدودیتی نداشته
باشد ( و متولیان محدودیت را مجرم بداند ) و از متولیان امر بخواهد موانع و محدودیت های موجود شهری را از سر راه او بردارد و مسیر بهره مندی از امکانات شهری
را برای وی بگشاید .

۱۲-  نابینا حق دارد : تفریح کند و در این مسیر موانعی را نبیند و از متولیان امر بخواهد زمینه های تفریح وی را فراهم آورد .

۱۳-  نابینا حق دارد : جهت حرکت در مسیر پیشرفت و رسیدن به اشتغال پایدار و زندگی مطلوب و نشاط” مشاوره تخصصی” داشته باشد و از متولیان امر بخواهد برای وی “مشاوره
شغلی و پیشرفتو نشاط” را اختصاص دهد .

۱۴-  نابینا حق دارد : جامعه خصوصا خانواده وی آموزش های لازم را جهت شناخت نوع معلولیت و چگونگی رفتار با این نوع معلولیت را ببیند و از متولیان امر بخواهد
این خدمات بایسته را به جامعه و خانواده وی ارائه دهد و در صورت هرگونه قصور متولیان امر را مقصر بداند نه جامعه و خانواده خود را .

۱۵-  نابینا حق دارد : جامعه توانمندی ها و استعدادهای او را بشناسدو از متولیان امر بخواهد برای شکوفایی آن استعداد ها ی بالقوه برنامه ریزی نماید و نگذارد
هوش و ذکاوت و استعداد های خدادادی اوبه تباهی برود .

۱۶-  نابینا حق دارد :خود را مشمول اهداف عالیه و جامعه هدف کنوانسیون جهانی معلولین بداند و از متولیان امر بخواهد بدون قید و شرط مجری کلیه مفاد این حرکت جهانی
باشند .

۱۷-  نابینا حق دارد : در اولویت اول اخذ تسهیلات و امکانات لازم جهت تامین مسکن باشد و از متولیان امر بخواهد جهت تامین مسکن وی مساعدت هاای لازم را اتخاذ نمایند
.

۱۸-  نابینا حق دارد : در موارد لازم دارای همراه باشد و از متولیان امر بخواهد همراه او را مورد حمایت های مادی و معنوی قرار دهد .

۱۹-  نابینا حق دارد : در مراجعه به یک سازمان دولتی ، مشاوری را در کنار مدیر ارشد آن سازمان که دارا معلولیت بینائی است ببیند و از متولیان امر بخواهد در هنگام
بررسی درخواست یک نابینا نظر مشاوره نابینایی خود را لحاظ و به آن عمل نماید .

۲۰- نابینا حق دارد : آمار صحیحی از افراد معلول نابینای کشور را در اختیار مدیران ذیصلاح ببیند تا مطمئن باشد مدیران ذیربط در برنامه ریزی در جهت رفع مشکلات
این نوع معلولیت راه را درست انتخاب کرده اند و از متولیان امر بخواهد با آمار صحیح برنامه ریزی نمایند و به آن برنامه عمل نمایند .

۲۱-  نابینا حق دارد :قوانین تصویب شده در مورد ارائه خدمات درمان، اشتغال و رفاه نوع معلولیت خود را تنها در ابلاغیه ها ، یادداشت ها، روزنامه ها و بایگانی
ها نبیند و از متولیان امر بخواهد قوانین مرتبط با ارائه خدمات به معلولین را بدون قید و شرط به اجرا در آورد و با متخلفین این مصوبات با جدیت برخورد نماید
.

۲۲-  نابینا حق دارد : با معلولین هم نوع خود و دیگر معلولین تشکل صنفی استانی ، ملی و بین المللی ایجاد نماید و از متولیان امر بخواهد امکانات لازم جهت راه
اندازی و یا توسعه این تشکل ها را تامین نماید.

۲۳- نابینا حق دارد : به منابع و فناوری های نوین مطالعاتی در شاخه مختلف علمی به صورت گویا و یا خط بریل دسترسی داشته باشد و از متولیان امر بخواهد این منابع
را تامین نماید .

۲۴- نابینا حق دارد : با توجه به استعداد های خدادادی بالقوه و بالفعل خود یک کار آفرین باشد و از متولیان امر بخواهد امکانات لازم را برای وی فراهم آورد .

۲۵-  نابینا حق دارد : در سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ نقش خود را جهت توسعه ایران اسلامی بداند و در این راستا حرکت نماید و از متولیان امر بخواهد سهم او را در
پیشرفت ایران اسلامی ترسیم نماید .

۲۶-  نابینا حق دارد : به منظور سطح کیفی موسسات علمی ، مطالعاتی ، آموزشی و تشکل های صنفی خود به صورت مستمر با موسسات بین المللی دنیا ارتباط داشته باشد و
از متولیان امر بخواهد زمینه این ارتباطات موثر جهانی را فراهم آورد و حمایت نماید .

۲۷-  نابینا حق دارد : شاهد کاهش معلولیت بینایی در کشور باشد و از متولیان امر بخواهد با برنامه ریزی جامع از وقوع معلولیت بینائی پیشگیری نماید و در این راستا
از تکنولوژی و امکانات بروز جهانی بهره بگیرد .

۲۸-  نابینا حق دارد : در امر مقدس ازدواج موانعی را نبیند و از متولیان امر بخواهد امکانات شایسته و بایسته برای تشکیل یک خانواده موفق را فراهم آورد .

۲۹-  نابینا حق دارد : قابلیت های هنری خود را در سطح کشور و جهان به نمایش بگذارد و از متولیان امر بخواهد در نمایشگاه های استانی ، ملی و بین المللی برای وی
سهمی در نظر بگیرند .

۳۰- نابینا حق دارد : کلیات مفاد این منشور را در برنامه های اجرایی کشور ببیند و از متولیان امر بخواهد گزارش اجرای این برنامه ها را به عموم مردم بالخصوص نابینایان
و سازمان های مردم نهاد مرتبط با نابینایان کشور اطلاع رسانی نماید .

منبع: روزنامه ایران سپید

۵ دیدگاه دربارهٔ «منشور حقوق نابینایان ایران, نابینایان عزیز هنگام برخورد با مسئولین, حقوق خود را گوشزد کنید»

سلام این منشور حقوق نابینایان رو که نوشتید مربوط به قانون اساسی ایرانه یا امریکا چون من به عنوان یک نابینا هیچ موردی رو عملی ندیدم و به نظر من حتی اگر حقوق نابینایان را به مسؤولین گوشزد کنیم باز هم دور از نظر است که وضعیت ما بهتر از این وضعیت کنونی باشد با تشکر مرتضی

دیدگاهتان را بنویسید