خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی

(The Adventures of Hajji Baba of Isphahan) عنوان کتابی از جیمز موریه مأمور سیاسی دولت انگلستان در دوران سلطنت فتحعلی‌شاه است. این داستان در سال ۱۸۲۴ میلادی به زبان انگلیسی در لندن منتشر شده‌است. رمان شرح احوالات دلاک‌زادهٔ ادب آموخته‌ای است از اهالی اصفهان که در جوانی به خدمت یک تاجر ترک درآمده و پس از ماجراهایی طولانی به دربار قاجار راه می‌یابد و گزارشی از فساد اداری این دوره به دست می‌دهد. موریه چهار سال بعد کتاب دیگری ذیل عنوان حاجی بابا در لندن را منتشر ساخت که در واقع جلد دوم این مجموعه‌است.

تا مدت‌ها تصور می‌شد شیخ احمد روحی این اثر را از فرانسه به فارسی برگردانده‌است اما بعداً به همت حسن کامشاد معلوم شد که ترجمهٔ این کتاب به فارسی کار میرزا حبیب اصفهانی است. ترجمهٔ فارسی این کتاب در واقع ترجمه‌ای بسیار آزاد است؛ به طوری که در بعضی جاها از سرودن شعر در خلق بعضی صحنه‌ها استفاده شده و بعضی می‌گویند اصولاً سمت و سو و محتوای داستان را عوض کرده‌است.

کریم امامی، مترجم و نویسندهٔ معروف، در مقاله‌ای که اولین بار در زمستان ۱۳۵۳ در دفتر هشتم کتاب امروز به چاپ رسیده‌است به بررسی دقیق این ترجمه (و مقایسهٔ آن با نسخه‌های انگلیسی و فرانسوی) پرداخته و نتیجهٔ او این است که این ترجمه هرچقدر خوب باشد ترجمهٔ دقیقی نیست و اضافات و کمی‌هایی دارد.

این کتاب، کتاب جالبیست و از آن کتابهاییست که صوتی و متنش کمیاب است. یادم هست برای درس بررسی ترجمه ی آثار ادبی، یکی از آثاری که بررسی کردیم همین بود. به دست آوردن لینک های کتاب و انتقالشان به محله خیلی درد سر داشت. ارزش خواندنش را دارد. دانلود کنید و به دوستانتان نیز بدهید! چنانچه استقبال بشود، کتب دیگر از این دست نیز در محله قرار خواهد گرفت. حجم بخش ها اکثرا زیر ده مگا بایت هستند. این کتاب با همیاری خانه ی هنر و ادبیات گوتنبرگ تهیه گردیده است. چنانچه مایل هستید، برای تامین پهنای باند محله میتوانید از اینجا کمک بفرستید. امیدوارم به همان اندازه که من از گرد آوری این کتاب صوتی برای محله ی خودمان لذت بردم شما نیز از دریافت و خواندنش لذت ببرید!

متن انگلیسی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی (لطفا تا باز شدن صفحه شکیبا باشید)

دانلود بخش یک کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش دو کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش سه کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش چهار کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش پنج کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش شش کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش هفت کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش هشت کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش نه کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش ده کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش یازده کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش دوازده کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش سیزده کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش چهارده کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش پانزده کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش شانزده کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش هفده کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش هجده کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش نوزده کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش بیست کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش بیست و یک کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش بیست و دو کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش بیست و سه کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش بیست و چهار کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش بیست و پنج کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش بیست و شش کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش بیست و هفت کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش بیست و هشت کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش بیست و نه کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش سی کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش سی و یک کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش سی و دو کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش سی و سه کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش سی و چهار کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش سی و پنج کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش سی و شش کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش سی و هفت کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش سی و هشت کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش سی و نه کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش چهل کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش چهل و یک کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش چهل و دو کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش چهل و سه کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش چهل و چهار کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش چهل و پنج کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

دانلود بخش چهل و شش کتاب صوتی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به زبان فارسی

بچه ها اگر دوست داشتید، کتابهای دیگه هم هست.

رضای چراغی برای معرفی منبع ممنون.

خوش باشید تا همیشه!