خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

دانلود رمان چال مورچه

درود

یادم هست میثم گاهی اینجا یا توی سایت خودش یک داستانهایی میگذاشت. منم امشب یک داستان خیلی خوشگل از رادیو تهران گوشیدم گفتم شماها هم بشنوید. من که خیلی از آخر داستان لذت بردم اما خوب نباید آخرشو بگم تا شما هم طعم این لذت رو بچشید. معمولا رادیو تهران کتابها رو به صورت چکیده و رادیویی گویا میکنه که خوب از ی لحاظ خوبه که میشه سریع یک رمان رو خوند و از یک لحاظ بده که جزئیات رمان حذف میشند.

روایت روابط دو کودک در چال مورچه

 «چال مورچه» داستان بلند روابط دو کودک سیاه و سفید اثر دوریس لسینگ نویسنده معاصر انگلیسی است . رمان «چال مورچه» با ترجمه ضیاء‌الدین ترابی ، اثر دوریس لسینگ که برنده جایزه نوبل ادبیات است. بیشتر آثار لسینگ به روابط سیاه و سفید و تبیعض نژادی در آفریقا اختصاص دارد، لیسینگ نویسنده‌ای است که حدود سی سال از عمرش را در آفریقا و در میان سیاهپوستان این سرزمین گذرانده و از نزدیک با دردها، شادیها، زخمها و فریادهای آنان آشنا شده است. سه موضوع زنان، زندگی سیاه پوستان و تبعیض‌های اجتماعی و جنسیتی اساس داستان‌های او را تشکیل می‌دهد.  رمان بلند چال مورچه نیز مانند برخی دیگر از آثار او بر محور روابط دو کودک خردسال، یکی سیاه و یکی سفید و روابط این دو با جامعه ای که در آن رشد و نمو می کنند، می گذرد. نویسنده لحظه‌ای از محیط زندگی و روابط اجتماعی حاکم بر آن غافل نبوده است و ضمن پیشرفت گام‌به‌گام و توصیف لحظات حساس رشد و نمو دو کودک خردسالی که در دو دنیای متفاوت و با باورداشتهای مختلف متعلق به دو گروه اجتماعی خاص، نفس می‌کشند، به گونه‌ای دقیق و روانشناسانه به تشریح ویژگیهای ذهنی و عاطفی آن دو پرداخته و از دوستیها، دشمنی ها، جنگها و آشتی های کودکانه و دنیای معصومانه آنها می‌گوید.

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

بخش هفتم