خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

سلااام سلااام و درووود دروود بر همه ی هم محله ای های گل و خوبم چه حقوقی و چه غیر حقوقی خب همون طور که قول داده بودم دومین قانون خاص از چند تا قانون خاصی را که قول دادم در محله منتشر کنم را واسطون در محله قرار میدم تحت عنوان (قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در سال 94 در ماه اسفند به تصویب شورای نگهبان رسید و در 22 اسفند توسط رئیس جمهوری محترم کشور برای اجرا ابلاغ شد.)

 

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

 

 

شماره۱۵/۹۰۶۶۱                                                                       ۱۳۹۴/۱۲/۲۲

 

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

 

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

عطف به نامه شماره ۴۴۳۲۲/۸۹۹۲۱ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که

با عنوان لایحه  به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۷۱۵۱۷                                                                          ۱۳۹۴/۱۲/۲۷

 

وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سیزدهم بهمن

ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۵/۹۰۶۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ مجلس

شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

 

ماده ۱ –

 

تهیه و جمع آوری عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق

ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیر مستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت

اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می شوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب

می شود:

 

الف – ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیر قانونی و گروگانگیری

اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات

دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمانهای بین المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران

 

ب – ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):

 

۱- خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیر دولتی

 

۲- ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگلها

 

۳- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیر قانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی

(بیولوژیک)

 

۴- تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیر قانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات

 

پ – ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:

 

۱- اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی

 

۲- تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیر قانونی بر آن

 

۳- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز

 

۴- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی‌سازی و انفجار غیر قانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته ای به میزان

غیر قابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز

 

۵ – تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته ای، شیمیایی،

میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)

 

۶ – دزدی دریایی، تصرف غیر قانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیر قانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب

و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن

 

۷- تصرف یا کنترل غیر قانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به

این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق

 

۸ – بمب گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی

 

ت – ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیونهای بین المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها

 

تبصره۱- برای تعقیب تأمین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل

اعمال می شود.

 

تبصره۲- اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از

مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

 

ماده ۲ –

 

تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه

و اموال موضوع ماده (۱) این قانون به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می شود.

 

ماده ۳ –

 

کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذیصلاح اعلام کنند، در غیر این صورت

به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می شوند.

 

ماده ۴ –

 

در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ اقدام می شود.

 

ماده ۵ –

 

مراجع قضائی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضائی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

 

الف – شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرائم تأمین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها

 

ب – شناسایی و توقیف اموال موضوع جرائم مذکور در این قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.

 

پ – توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.

 

ماده ۶ –

 

دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده (۲) این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق

اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

 

ماده ۷ –

 

سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرائم

مذکور به صورت سازمان یافته، از علل مشدده مجازات محسوب می شود و مرتکب مشمول ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی می باشد.

 

ماده ۸ –

 

هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از

جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نماید، از جهات مخففه محسوب و

مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می یابد.

 

تبصره – در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.

 

ماده ۹ –

 

رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری یک مرکز استان است.

 

ماده ۱۰ –

 

جرائم موضوع این قانون مشمول اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی شود.

 

ماده 11 –

 

در مواردی که به موجب معاهدات بین المللی لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده

باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.

 

ماده ۱۲ –

 

هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمانهای بین المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد،

رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران است.

 

ماده ۱۳ –

 

تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ موظفند به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام

دهند:

 

الف – شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات،

صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته،

برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام

 

ب – نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیر فعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان

عملیات

 

ماده 14 –

 

کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۴) قانون

مذکور ارسال کنند.

 

شورای یادشده موظف است گزارشهای عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی ربط ارسال کند.

 

تبصره۱- چنانچه هر یک از اشخاص مذکور از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم، وظایف مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب می شود و در صورتی که

انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهل انگاری باشد، مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر اداری و انضباطی محکوم می شود.

 

تبصره۲- اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی ربط می کنند، مشمول مجازاتهای مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی باشند.

 

ماده ۱۵ –

 

چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می شود.

 

ماده ۱۶ –

 

به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها،

با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.

 

ماده 17 –

 

آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه

به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ

۱۳۹۴/۱۲/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

منبع روزنامه ی رسمی

 

خب دوستان بازم ممنونم که با یک پست از نوع قوانین خاص با من همراه بودید اگر سؤال و یا پیشنهاد و یا انتقادی بود حتماً در کامنتا بنویسید خوش حال میشم که با کمک پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان و دوستان بتوانم پستهایی قویتر داشته باشم

در پناه حق بدرود و خدا نگه دار

 

۱۸ دیدگاه دربارهٔ «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»

سلااام سلاام و درووود درووود بر پریسیمای دانا و کاردان محله خواهش می کنم من که کاری جز وظیفه انجام نمی دم و اینم تنها کاریه که از دست من واسه محله بر میاد به هر حال دوستای حقوقی این قانون و قانون جرم سیاسی را خوب بخوانید چون که امکان سؤال دادن ازش در امتحان وکالت و ارشد حقوق جزا خیلی هستش به هر حال پریسیما خانم ممنونم که به این پست سر زدید و منُ مورد لطف خودتون قرار دادید در پناه حق بدرود و خدا نگه دار

سلااام سلااام و درووود بر ریش سفید محله کبییییییر رععععععد
چی تروریسم چی من تروریسم میشناسم آخه من میدونم ترور چیه که تروریست بشناسم خخخخ هااهاااهاااهااا به هر حال مرسی از حضورت در این جا در پناه حق بدرود و خدا نگه دار

سلااام سلااام و درووود بر ریحانه خانم اگه اشتباه نکنم پزشک پوست و موی محله درست میگم یا نه آره درست گفتم آخه جدیداً رفتید تو کار پستای مربوط به پوست و مو خب از این مقال که بگذریم همین که به این جا سر زدید و منُ مورد لطفت قرار دادی ممنونم مرسی از بابت حضورت در پناه حق بدرود و خدا نگه دار

سلاااام سلااام و درووود درووود بر داش محمد جان خوبی داداش آره با وجود آلبوم آبجی فرزانه معلومه که دیگه نباید وقت سر خاراندن داشته باشی تا چه برسه اومدن توی محله و خوندن پستای جدید به هر حال ممنونم داش محمد از بابت حضورت در این پست و ممنونم که همیشه به من لطف داری موفق باشی در پناه حق بدرود و خدا نگه دار

درود. من اگه تو رو ترور نکردم, اگه یه بلایی سرت نیاوردم, اگه نکشتمت خون داغتو نخوردم, اون وقت هر چی میخوای بگو.
چیه خب. من به داعش پیوستم دیگه.
هان. فکر میکنی دروغ میگم. نه بابا داعش عضو نابینا هم میپذیره.
بعله عزیزم من نابینای داعشیم, حواستو جمع کن.
بهت گفته باشم یه بار دیگه پستی ازت ببینم, سرتو میبُرَم بالای سردر همین محله آویزون میکنم.
اللاهُ اکبر, اللاهُ اکبر, اللاهُ اکبر.

سلاااام سلااام سلااام و درووود بر علی آقای داعشی خوبی خخخخ خخخ هاهوهاهوهااااههههااااههوووها یعنی این قد ترسیدم که حد نداشت باشه تو که دستت به من نمیرسه هر چی قد خواستی تهدیدم کن و منُ ترور کن خب علی جون مرسی که به این پست سر زدی و منُ میخوای ترور کنی
خب به هر حال مرسی بابت عنایت و توجه و شوخیت با من در پناه حق بدرود و خدا نگه دار

سلام و درود بر شما دوست گرامی سرکار خانم تقوی بزرگوار خواهش میکنم خب خدا رو شکر که این پست هم تونسته به کارتان بیاد به نظر منم موادی که مصادیق مجرمانه جرم تروریسم رو بیان کرده و موادی که در مورد صلاحیت رسیدگی دادگاهها و دادسرا هستش بسیار مهم بوده و اگر من طراح سؤال بودم شک نکنید که از این موارد سؤال میدادم به هر حال این دو قانون خاص را خوب بخوانید البته اول قوانین مادر و اصلی را خانده و بعد بیایید سراغ قوانین فرعی و خاص اگر عمری باقی بود دو قانون خاص دیگر یعنی قانون شوراهای حل اختلاف که مصوب سال ۹۴ هستش و قانون سال ۸۷ دیگر به کار نمی آید و همین طور قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که مصوب سال ۱۳۹۵ هستش که با توجه به این قانون, قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ نسخ شده و قانون سال ۹۵ جایگزین آن شده است به هر حال ممنونم از بابت حضور شما در این جا و مرسی از بابت اظهار لطفتان نسبت به من موفق باشید در پناه حق بدرود و خدا نگه دار

سلام و درود بر شما دوست گرامی اول که ممنونم که به این پست سر زدید خب آرزو هم چیز خوبیست منم آرزو داشتم پلیس بشم ولی حقوق خوندم هنوز هم وکیل نشدم اگه خدا کمک کنه امسال یا سال بعد میشم اما معلمی هم هم شغل شریفیست و هم روحیه ی بزرگ و خاص خودش را میطلبد که هر کسی ندارد و خوشا به حال شما که از این روحیه برخوردار بوده و معلم شدید شک نکنید که شما سازنده ی انسانهای بعدی خواهید بود به هر حال برایتان در شغل شریف معلمی بهترینا رو آرزو میکنم و امیدوارم که در زندگیتان هم موفق و سر بلند باشید از عنایت و حسن توجه شما وه متشکرم در پناه حق بدرود و خدا نگه دار

سلااام سلاااام و درووود درووود بر داش وحید اول که دشمنت شرمنده اشکالی نداره دیگه پیش میاد خود منم بعضی مواقع پست بخخی از دوستان رو یکی دو روز بعد میلبیم و متوجه پستشون میشم و میخونمش به هر حال مرسی که به این جا سر زدی و پستم رو خوندی خواهش میکنم نظر لطفته و خوش حالم که این پست واسط مفید بوده و به نکات جالبی اشاره شده این هم از دید تیز بین توست به هر حال ممنونم از بابت حضورت در این جا و ممنونم از بابت لطفت تو هم موفق و مؤید باشی در پناه حق بدرود و خدا نگه دار

دیدگاهتان را بنویسید