خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

اطلاعیه ارائه کتاب خودآموز ریاضی یازدهم هنرستان و کاردانش برای نابینایان

به نام خدا.

انجمن موج نور اصفهان به اطلاع می‌رساند:

کتاب خودآموز ریاضی پایه یازدهم هنرستان و کاردانش، دوره دوم متوسطه برای نابینایان آماده توزیع می‌باشد.

جهت اطلاع بیشتر فهرست این کتاب در ذیل آورده‌شده‌است. ضمنا می‌توانید به عنوان نمونه، قسمت ۴-۲ را با عنوان فعالیت ۱ از

اینجا

دریافت‌کنید.

برای تهیه این کتاب می‌توانید به فروشگاه اینترنتی انجمن به نشانی

http://shop.mnsi.ir

مراجعه‌کنید؛ یا با شماره ۰۳۱۳۶۶۸۷۰۳۳ در روزهای شنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ و در سایر روزهای هفته از ساعت ۱۲ تا ۱۴ به جز روزهای تعطیل تماس‌بگیرید و یا به پست الکترونیکی انجمن به آدرس

mojenoor84@gmail.com

ایمیل ارسال‌کنید.

به امید روزهای روشن‌تر.

 

فهرست کتاب ریاضی پایه یازدهم هنرستان و کار دانش، دوره دوم متوسطه

آشنایی با علائم بریل

فصل1.   تابع

1-1. رابطه بین کمیت‌ها

1-2. فعالیت 1

1-3. کار در کلاس 1

1-4. مسائل

1-5. مفهوم تابع

1-6. کار در کلاس 2

1-7. کار در کلاس 3

1-8. خواندنی

1-9. مسائل

1-10. بازه‌ها

1-11. کار در کلاس 4

1-12. کار در کلاس 5

1-13. مسائل

1-14. نمادگذاری تابع‌ها

1-15. کار در کلاس 6

1-16. مسائل

1-17. نمایش‌های تابع، جدول و نمودار

1-18. فعالیت 2

1-19. مسائل

فصل2.   تابع‌های خطی و درجه 2 و کاربرد آنها در حل معادله‌ها و نامعادله‌ها

2-1. تابع‌های خطی

2-2. فعالیت 1

2-3. کار در کلاس 1

2-4. فعالیت 2

2-5. کار در کلاس 2

2-6. فعالیت 3

2-7. کار در کلاس 3

2-8. استفاده از نرم‌افزار

2-9. مسائل

2-10. تابع‌های درجه 2

2-11. فعالیت 4

2-12. کار در کلاس 4

2-13. مسائل

2-14. کاربرد تابع‌ها در حل معادله‌ها

2-15. فعالیت 5

2-16. کار در کلاس5

2-17. مسائل

2-18. کاربرد تابع‌ها در حل نامعادله‌ها

2-19. فعالیت 6

2-20. کار در کلاس 6

2-21. فعالیت 7

2-22. کار در کلاس 7

2-23. مسائل

2-24. خواندنی

فصل3.   زاویه‌های دلخواه و نسبت‌های مثلثاتی آنها

3-1. زاویه چرخش

3-2. کار در کلاس 1

3-3. مسائل

3-4. واحد اندازه‌گیری زاویه، (رادیان)

3-5. فعالیت 1

3-6. کار در کلاس 2

3-7. خواندنی

3-8. مسائل

3-9. نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های دلخواه

3-10. فعالیت 2

3-11. کار در کلاس 3

3-12. کار در کلاس 4

3-13. کار در کلاس 5

3-14. فعالیت 3

3-15. فعالیت 4

3-16. کار در کلاس 6

3-17. مسائل

3-18. شیب خط و تانژانت زاویه‌ها

3-19. فعالیت 5

3-20. فعالیت 6

3-21. کار در کلاس 7

3-22. مسائل

فصل4.   لگاریتم و خواص آن

4-1. لگاریتم

4-2. فعالیت 1

4-3. کار در کلاس 1

4-4. فعالیت 2

4-5. کار در کلاس 2

4-6. فعالیت 3

4-7. کار در کلاس 3

4-8. استفاده از ماشین حساب

4-9. خواندنی

4-10. مسائل

4-11. خواص لگاریتم

4-12. فعالیت 4

4-13. کار در کلاس 4

4-14. فعالیت 5

4-15. کار در کلاس 5

4-16. فعالیت 6

4-17. کار در کلاس 6

4-18. فعالیت 7

4-19. کار در کلاس 7

4-20. مسائل

فصل5.   آمار توصیفی

5-1. خط بهترین برازش

5-2. فعالیت 1

5-3. فعالیت 2

5-4. کار در کلاس 1

5-5. مسائل

5-6. درون‌یابی و برون‌یابی

5-7. فعالیت 3

5-8. کار در کلاس 2

5-9. مسائل

5-10. میانه

5-11. فعالیت 4

5-12. کار در کلاس 3

5-13. مسائل

5-14. نمودار جعبه‌ای

5-15. فعالیت 5

5-16. کار در کلاس 4

5-17. مسائل

تماس با ما

محصولات دیگر

 

دیدگاهتان را بنویسید