خانه
فصل دوم برنامه رادیویی داستان دستان، با موضوع تحلیل ردیف موسیقی ایرانی به طور تخصصی، کاری از رادیو گوش‌کن

برنامه داستان دستان برنامه ایست با موضوع شناخت مبانی موسیقی ایرانی. فصل دوم این برنامه از تاریخ یک‌شنبه 25 آبان ماه سال 1399 آغاز شد؛ و هر هفته یک‌شنبه ها ساعت بیست و دو شنونده این برنامه به صورت زنده از رادیو گوش‌کن بودیم؛ و در تاریخ یک‌شنبه 3 بهمن ماه سال 1400 چهل و نهمین قسمت «قسمت پایانی» این برنامه پخش شد.

فصل دوم از این برنامه به طور تخصصی به تحلیل ردیف موسیقی ایرانی می‌پردازد. این برنامه با کارشناسی ارغوان حمسی با همراهی و صدابرداری احمد حیدری, و با حضور جمعی از علاقه مندان به این مبحث اجرا شد.

برنامه شماره 49

موضوع: تحلیل مدهای قرچه و همایون در راست پنجگاه و مرور کلی این دستگاه.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 48

موضوع: بررسی بیشتر دستگاه راستپنجگاه. معرفی مدهای پنجگاه، عشاق، نیریز، بیات عجم و سپهر.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 47

موضوع: معرفی کلی دستگاه راستپنجگاه و معرفی مد درامد.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 46

موضوع: مرور کلی دستگاه نوا.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 45

موضوع: تحلیل گوشه های مجسلی، نیشابورک، بوسلیک، نیریز و جمعبندی کلی دستگاه نوا.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 44

موضوع: ادامه بررسی دستگاه نوا. تحلیل مدهای نهفت، گَوِشت و عشیران.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 43

موضوع: معرفی دستگاه نوا، معرفی مد درآمد و گوشه های درآمد، گردانیه و نغمه.

 

دانلود

 

برنامه شماره 42

موضوع: مروری بر دستگاه چهارگاه

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 41

موضوع: معرفی گوشه های مغلوب، رجز پهلوی حدی، نغمه مغلوب و مد منصوری.

 

دانلود

 

برنامه شماره 40

موضوع: تحلیل مد حصار و بخشی از  تحلیل مد مخالف.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 39

موضوع: مروری بر درآمد چهارگاه. تحلیل گوشه های نغمه زنگ شتر، کرشمه مویه زابل، کرشمه و مویه.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 38

موضوع: بررسی کلی دستگاه چهارگاه و معرفی درآمد چهارگاه.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 37

موضوع: ادامه بررسی آواز اصفهان، جمعبندی و مروری بر گوشه های مربوط به این ردیف آوازی.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 36

موضوع: بررسی آواز اصفهان.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 35

موضوع: مروری بر گوشه های مربوط به دستگاه همایون.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 34

موضوع: ادامه مباحث مربوط به دستگاه همایون. معرفی و تحلیل گوشه های نفیر، شوشتری، بختیاری و …

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 33

موضوع: معرفی و تحلیل گوشه های باوی، سوز و گداز، ابوالچپ، لیلی و مجنون، راوندی، نوروز عرب، نوروز صبا و نوروز خارا.

 

دانلود

 

برنامه شماره 32

موضوع: تحلیل مدهای چکاوک و بیداد و گوشه های طرز, چکاوک, بیداد, نیداوود, بیداد کت.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 31

موضوع: معرفی کلی دستگاه همایون. تحلیل مد درامد و گوشه ی موالیان.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 30

موضوع: جمع بندی و مرور دستگاه سه گاه

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 29

موضوع: تحلیل مد مخالف و گوشه های مخالف مغلوب نغمه مغلوب حدی پهلوی رجز.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 28

موضوع: تحلیل مد های زابل، مویه و حصار.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 27

موضوع: معرفی کلی دستگاه سه گاه. تحلیل مد درآمد. گوشه های درامد, کرشمه, زنگ شتر, پیشزنگوله, زنگوله.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 26

موضوع: مروری بر متعلقات دستگاه شور.

 

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 25

موضوع: تحلیل آواز کُرد بیات.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 24

موضوع: تحلیل آواز دشتی.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 23

موضوع: تحلیل مد عراق و رهاب افشاری و گوشه هایی چون عراق، قرایی، تخت طاقدیس، مثنوی افشاری.

 

 

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 22

موضوع: معرفی کلی آواز افشاری, تحلیل مد درآمد و گوشه های درآمد بسته نگار جامه دران.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 21

موضوع: تحلیل گوشه های مهدی ضرابی، روح الارواح و قطار.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 20

موضوع: بررسی اشتراکات بین آواز بیات ترک و ماهور و گوشه های مشترک مانند شکسته خسروانی و فیلی. تحلیل گوشه های شهابی، مهربانی و جام دران.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 19

موضوع: بررسی کلی آواز بیات ترک یا بیات زند. آنالیز مد درآمد و گوشه هایی مانند درآمد دوگاه حاجی حسنی و گوشه هایی که در مد درآمد در ردیف روایت شده اند.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 18

موضوع: تحلیل مد حجاز و گوشه های مرتبط با آن. به طور مثال: حجاز و چهارپاره.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 17

موضوع: صحبت کلی در مورد متعلقات شور. معرفی کلی آواز ابوعطا. تحلیل مد درآمد و گوشه های درآمد رامکلی سَیَخی.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 16

موضوع: مروری بر دستگاه ماهور.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 15

موضوع: مروری بر دستگاه شور.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 14

موضوع: تحلیل مدهای قَرَچِه و رضوی.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 13

موضوع: نگاهی به گوشه های گلریز, مجلس افروز, عزال, صفا, بزرگ, کوچک, دوبیتی, حسینی.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 12

موضوع: تحلیل گوشه های اوج، ملا نازی نغمه سلمک، زیر کش سلمک و شهناز.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 11

موضوع: تحلیل مد و گوشه رهاب و مقدمه ای بر مد و گوشه  اوج.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 10

موضوع: معرفی کلی دستگاه شور. تحلیل درآمد شور.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 9

موضوع: تحلیل مد راک و گوشه های این مد مانندِ راک کشمیر سفیر راک و…

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 8

موضوع: تحلیل مد عراق و گوشه هایی که در این مد روایت شده اند. مانند: نهیب, زنگوله, اصفهانک و …

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 7

موضوع: تحلیل مد و گوشه شکسته

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 6

موضوع: تحلیل گوشه های آذربایجانی, نیریز, بوسلیک, مد حصار و معرفی مد شکسته. در برنامه بعدی به تحلیل گوشه شکسته پرداخته خواهد شد.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 5

موضوع: تحلیل گوشه های نصیرخوانی یا توسی، چهار پاره یا مرادخوانی، فِیلی، ماهور صغیر یا میرزایی.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 4

موضوع: تحلیل گوشه های خاوران، طرب انگیز و نیشابورک.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 3

موضوع: تحلیل مد و گوشه دلکش.

 

 

دانلود

 

برنامه شماره 2

 

موضوع: تحلیل مد داد و گوشه های مربوط به این مد.

 

 

دانلود

برنامه شماره 1

موضوع: معرفی کلی دستگاه ماهور, تحلیل درآمد ماهور.

 

 

دانلود

 

 

۸ دیدگاه دربارهٔ «فصل دوم برنامه رادیویی داستان دستان، با موضوع تحلیل ردیف موسیقی ایرانی به طور تخصصی، کاری از رادیو گوش‌کن»

سلام بر دوستان زحمت کش رادیو گوش کن و خانم ارغوان گرامی. ضمن تقدیر از کاری که انجام میشه به نظر من خیلی جزیی به مطالب پرداختن هم درک رو دشوار میکنه و هم حوصله مخاطب رو ممکنه سر ببره. همین که ما بتونیم فضای دستگاهها و آوازها رو بشناسیم و با موسیقیهایی که میشنویم تطبیق بدیم کافیست. با توجه به دانش کارشناس برنامه که خود از نوازنده های خوب هست و ساز رو هم خوب میشناسه البته اینطور توضیح و توصیف طبیعیست. و ضمنا اگر سعی بشه که با هر دستگاه و آواز یا حتی‌الامکان گوشه همون نوع موسیقی هم برای فاصله های میان برنامه استفاده بشه میتونه به غنای شنیداری شنوندگان کمک شایانی داشته باشه. در کل نظر من بیشتر بالا بردن محتوای شنیداری مخاطبان هست بر مبنای دستگاه ها آوازها و گوشه های موسیقی زیبای ایرانی و نظر و تحلیل و گفتگوی کارشناس زحمتکش برنامه و حضار علاقه‌مند.

سلام.
اول که حسابی تشکر می کنم بابت این برنامه بسیار عالی و بی نظیر.
دوم هم با تأخیر تولد خانم حمسی رو تبریک میگم و امیدوارم سال های سال در کنار دوستان و عزیزان با خوبی و خوشی زندگی کنید و از لحظه لحظه عمرتون لذت ببرید.
سورپرایز خیلی جالبی بود.

با تقدیم سلام و احترام خدمت استاد محترم و مجری گرامی برنامه.
واقعاً تشکر و قدردانی میکنم به خاطر وقتی که میزارین و به صورت دقیق و ریز به ریز دستگاهها و گوشه ها و همه مراحل یک درس را با حوصله ذکر میکنید.
من فقط توصیه ام اینه برای دوستانی که موسیقی کار میکنند چه آهنگساز و چه نوازنده و چه خواننده سبکهای سنتی و پاپ و غیره این آموزش را اول از دست ندین دوم بیایید از چنین آموزشهایی حمایت بکنیم و ارزش کار را بشناسیم.
امیدوارم که تا آخرین نکته این آموزش تهیه بشه که واقعاً نیاز جامعه ی امروز ما هست.

سلام.
خدا قوت.
سؤالی دارم.
آیا میشه ردپای دستگاه‌ها و گوشه‌ها رو در آهنگ‌های پاپ هم پیدا کنیم؟
اگر بله، راه تشخیصش چیه؟
آیا باید ریتم آهنگ رو در ذهنمون کندتر کنیم یا روش دیگه‌ای پیشنهاد می‌کنید؟
ممنونم بابت تمام برنامه‌هایی که تا حالا زحمت کشیدید و اجرا کردید و نواختید و ما هم حسابی لذت بردیم.
از هر دو بزرگوار کمال تشکر رو دارم.

دیدگاهتان را بنویسید

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده