خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
مقاله

هفتاد و هشتمین مقالۀ ارائه شده در همایش جامعۀ بینا شهروند نابینا، عوامل موثر بر سلامت روانی و عزت نفس نابینایان

درود یاران ضمن تقدیم مقالۀ78 که از قضا به موضوعات مهمی پرداخته است و دعوت به مطالعۀ آن، منتظر نظرات و دیدگاهها شما در آدرس h.movahedzadeh@gmail.com هستم. لطفا مقاله را از اینجا دانلود بفرمایید. عوامل موثر بر سلامت روانی و عزت نفس نابینایان   فاطمه میرزایی علی آبادی1 علی یزد خواستی2   چکیده   یکی از عوامل موثر برسلامت روانی افراد، معلولیت های جسمی آنهاست و از جمله این معلولیتها، نابینایی افراد است که بر کاهش روحیه و انگیزه و اعتماد به نفس افراد تاثیر دارد که در این مقاله از این منظر به مسئله نابینایی افراد و به خصوص کودکان توجه شده است و تاثیر اختلال بینایی در