خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

از معادلات ریاضی معروف

سیزده هزار و هشتصد و سی و هفت ضربدر سن شما ضربدر هفتاد و سه از معادلات جالب ریاضی *13837 سن شما* 73 = ؟ امتحان کنید! من که خیلی حال کردم!