خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

جملاتی کوتاه اما پر معنا

عاشق هم شدی……. مثل زلیخا سمج باش……. آنقدر رسوا بازی در بیار…….. تا خدا خودش پا در میانی کند… دهانتان را به اندازه اى باز کنید که حرف در دهانتان نگذارند… پرنده به دانه هاى روى دام خیره بود،چگونه بمیرد؟ گرسنه و آزاد؟ یا سیر و اسیر؟ تاریکى تهدید نیست؛ تاریکى تنها میتواند فرصتى باشد براى ابراز علاقه به نور! از رها کردن نترس هیچکس نمیتواند چیزى که مال توست را از تو بگیرد و تمام دنیا نمیتوانند چیزى که مال تو نیست را برایت حفظ کنند! هرموقع همزمان عاشق دو نفر شدى دومى رو انتخاب کن چون اگر واقعا عاشق اولى بودى عشق دومى رو به دلت راه