خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

حس بیگانه

بعضی از آدم ها نگاه می کنند اما نمی بینند. بعضی آدم ها گوش می کنند اما نمی شنوند. بعضی از آدم ها فکر می کنند اما تأملی از آن ندارند. بعضی از آدم ها با اینکه نگاه می کنند، اما چشمشان را به روی حقایق می بندند. برخی از آنها با اینکه می شنوند اما خودشان را به نشنیدن می زنند و برخی با اینکه فکر می کنند، اما غرق افکار پلید می شوند. درون هیچ کس را نمی شود توصیف کرد و از راز درونی آنها با خبر شد. اما می شود قدری تأمل کرد به اینکه یک حس رو به تباهی می رود. اگر خوب نگاه