خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
مقاله

هشتاد و سومین مقالۀ ارائه شده در همایش جامعۀ بینا شهروند نابینا، نقش حمایت اجتماعی بر هویت‌‌یابی نابینایان

فقط از اینجا دانلود کن   نقش حمایت اجتماعی بر هویت‌‌یابی نابینایان   نرگس نیکخواه[1] فرزانه بالاخانه[2] فاطمه تورنجی پور[3]   چکیده   جامعه زمینه ساز روابط میان افراد است. ایجاد روابـط بـا دیگران دامنه روابط اجتماعی فرد را برای کسب حمایت اجتماعی تعیین می کنـد. حمایت اجتماعی از نظر سارافینو؛ محبت، عزت  و کمکی است که فرد از افراد دریافت می- کند. از جمله این افراد نابینایان اند که به موازات دیگر افراد جامعه سهیم هستند و حمایت اجتماعی مؤلفه ی اثر گذار بر هویت آنان است. به علاوه فقدان حس بینایی بسیاری از سازگاری های انسان با محیط را دستخوش اختلال می کند که بر شکل گیری