خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

دوستی رباتی

“یک دسته از آدم ها هستند که ترازویشان را توی دوستی در حال تعادل قرار داده اند. بی کوچکترین خطایی. رباتی می شوند با برنامه ای عینا شبیه به خودت و هیچ تلاش و خلاقیتی فراتر از این برنامه انجام نمی شود. اس ام اس بزنی. اس ام اس می زنند. زنگ بزنی. زنگ می زنند. میس کال بیندازی. میس کال میندازند. نامه بنویسی. نامه می نویسند. بگویی :” دوستت دارم.” می گویند:” دوستت دارم.” دعوا کنی. دعوا می کنند. قهر کنی. قهر می کنند. هدیه بدهی. هدیه می دهند. خوشحال باشی. انرژی می دهند. غمگین باشی. غمگین‌ترت می کنند. جواب میس کال ندهی. جواب میس کالت را نمی