خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

تجدید خاطره با یک پست و طلب پوزش از دکتر محمد خزائلی و آشنایی با ایشان و دانلود یک سخنرانی از ایشان

    امروز دوستی تماس گرفت بعد از احوال‌پرسیهای معمول پرسید که میدونی 22خرداد چه روزیه؟ گفتم بر اساس چه تاریخی میگی، گفت بر اساس تاریخ جامعه نابینایان ایران، گفتم نه نمیدونم، گفت 22خرداد سالروز درگذشت دکتر خزائلیه ولی متاسفانه هیچ کجا و بخصوص روزنامه ایران سپید که تنها تریبون بریل روزانۀ کشور است از این مرد بزرگ و الگو و سمبلیک برای نابینایان یادی نکرده‌اند. او خواست که این انتقاد از ایران سپید مطرح بشه تا اینطور بیخیال و بی‌تفاوت از کنار سرمایههای معنوی نابینایان عبور نکنه. منم پذیرفتم که بنوعی یاد این بزرگ‌مرد را گرامی بدارم و یادم آمد که پستی دربارۀ ایشان منتشر کرده بودم این