خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

کارکنان اداره ی آب لنجان، دست مریزاد!

سلام. ممنون. دستتان درد نکند. واقعا زحمت کشیدید. گندی که پیمانکاران برای کندن کانالهای فاضلاب در کوچه ی ما زدند و شاه لوله ای که سوراخ کردند کل خانواده های ساکن اطراف کوچه ی سحر را بیچاره کرده بود. اگر شما نمیرسیدید که با ابزارهایتان به جان شاه لوله ی مصدوم بیفتید، اگر شما نبودید که فشار وحشتناک آبی که خشمگین بیرون میزد را تحمل کنید، اگر شما شبکه ی آب محله ی ما را روانکاوی نمیکردید، اگر شما سر تا پا خیس نمیشدید و در بهمن ماه از سرما به لرزه نمی افتادید، اگر شما از دوی بعد از ظهر تا یازده شب کار نمیکردید، این شاه لوله