خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

زردی من از تو، سرخی تو از من.

سلاااااام بر بچه های دوست داشتنی و باحال محله نابینایان یواش یواش داره بوی دود بوته های در حال سوختن، باروتهای بعد از انفجار ترقه ها و فشفشه ها، نارنجکها، وای وای وای، و آبشارهای آتشین و جنسهای قابل انفجار چینی، وای وای وای، توی فضا پخش میشه، اهم اهم عهم گلوم داره میسوزه. چرا؟ خب چراشو خودتون میدونید دیگه. امشب شب چهارشنبه سوری ما و چهارشنبه آخر سال از نظر بعضیای دیگه هستش. البته میدونم که شما خودتونو از چند روز قبل برای برگزاری این جشن پایان سال باستانی آماده کردید. من که از یک ماه پیش کم کم صدای ترکیدن ترقه ها رو در گوشه و کنار