خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
روانشناسی

روانشناس صنعتی سازمانی کیست و چه میکند؟

به نام خدا در این گام قصد دارم به حیطه های عملکرد روانشناس صنعتی بپردازم. روانشناس صنعتی سازمانی به مطالعه وبرسی متقابل عوامل موجود در محیط کار و رفتار نیروی کار میپردازد و سعی دارد اجزا را در محیط طوری طراحی و بازسازی نماید که نیروی کار در آرامش و سلامت کامل فعالیت نماید. همچنین عوامل سازمانی را مطالعه میکند و نقاط قوت را تقویت ونقاط ضعف را اصلاح میکند،روابط میان افراد را اعم از همکاران و یا مدیران با زیردستان را برسی میکند و برای عملکرد بهتر افراد یا سازمان برنامه ریزی میکند. در گام بعدی برخی از عوامل سازمانی را معرفی میکنم.