خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

بچه ها گریه کنید که ما نابیناها باز هم باختیم

باز هم ما نابینا ها باختیم. ما به یک دولت باختیم، ما به یک شرکت باختیم، ما به یک خیانت باختیم، ما به تعلل خودمان باختیم، ما به زرنگی یک شرکت باختیم، ما به یک بازاریابی کثیف، به یک لابی باختیم. کارشناس نما های بهزیستی کل کشور این بار هم ما نابیناها را در نبردی ناجوانمردانه، ضربه فنی که چه عرض کنم، مغز فنی، نه. ما قشر نابینا را ضربه مغزی کردند. در کمال تاسف به اطلاع عموم نابینایان فرهیخته و غیر فرهیخته ی پارسی زبان میرساند: قرارداد صد میلیون تومانی خرید امتیاز نوید پنج و احتمالا سپی پنج پکجاز، بین شرکت پکتوس و بهزیستی در حال منعقد شدن