خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
نسل مانا

بیستمین شماره ماهنامه نسل مانا، در مرداد ۱۴۰۲ منتشر شد

پایان مرداد و آغاز شهریور برای بسیاری از همنوعان نابینای ما در شمار روز‌هایی است که بدون تساهل می‌توان آن را گاه سرنوشت نامید. در طول یکی دو ماه اخیر عده زیادی از دوستان ما در آزمون‌های استخدامی شرکت کرده یا خواهند کرد و این روز‌ها برایشان با نگرانی‌های مرسوم آزمون‌ها و اضطراب افزوده‌ای که از غیر قابل پیشبینی بودن برخورد برگزار کنندگان آزمون با مسأله نابینایی ناشی می‌شود توأم شده است. نمونه‌اش را در این شماره از نسل مانا خواهید خواند. گرفتاری‌های شرکت در آزمون استخدامی آموزگاری کم نبوده و ما هم تلاش کرده‌ایم تا حد امکان از زوایای گوناگون این گرفتاری‌ها را به بوته تحلیل و بررسی