خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

سازمان بهزیستی واقعا به زیستی است؟ مددکار اجتماعی

با درود بی پایان خدمت دوستان گرامی. در ادامه بحثهای بهزیستی باید از مددکاران اجتماعی هم در این سازمان صحبت به میان آورد. به نظر شما واقعا کار یک مددکار اجتماعی چیست؟ البته این را می دانم که حوزه کار این بندگان خدا در این سازمان گسترده است ولی شما بروید به سراغ حوزه معلولین. کسانی که این رشته را در دانشگاه می خوانند و با حوزه معلولین آشنا می شوند در روند کاری خود چه باید بکنند؟ ما در اینجا نمی خواهیم تخصصی صحبت کنیم ولی درد و دل که می توانیم بکنیم از شما می پرسم یک معلول در طول سال چند بار مددکار خود را دیده