خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

طنزِ آیا میدانید؟

میدانید چرا ناپلئون همیشه از کمر بند قرمز استفاده میکرده و این که حکمت کمربند ناپلئون چیست ، این سوال برای خیلیها پیش آمده و جواب آن فقط یک جمله است : از کمربند قرمز استفاده میکرده تا از افتادن شلوارش جلوگیری کند چرا روی آدرس اینترنتی گوش کن  به جای یک w، سه تا w می‌گذارند؟ چون کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کنه آخرین دندانی که در دهان دیده می‌شود چه نام دارد؟ دندان مصنوعی چطور می‌شود چهارنفر زیر یک چتر به‌ایستند و خیس نشوند؟ وقتی هوا آفتابی باشد این کار را انجام دهند اگر سر پرگار گیج برود چه می‌کشد؟ بیضی چرا لک‌لک موقع خواب یک پایش را