خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
ویژه نابینایان

راهنمای کاربری امکانات سایت بانک ملی ایران ویژه نابینایان از مرتضی هادیان

به نام دانای بینا و یکتای بیهمتا

راهنمای کاربری امکانات سایت بانک ملی ایران

ویژه کاربران نابینا و کم بینا

 

تهیه کننده

مرتضی هادیان

دیماه 1392