خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
کتاب صوتی

کتاب صوتی “کوزه بشکسته”, اثر مسعود بهنود. کتابخانه فاطمه زهرای شهرداری اصفهان

نشر علم. چاپ سوم 1388. 400 صفحه. 303 مگابایت. 15 ساعت و ده دقیقه. گوینده: شادی صفاری. این رمان تاریخی روایتی است از: «محمدرضا پهلوی»، «مهرپور تیمورتاش»، «حسین فردوست» و دختری به نام آلیس. «آلیس» دختر «کلنل گلن وایت» از نظامیان با سابقه انگلیسی در جنگ هند و «لیدی شارلوت» است. داستان به اواخر سلطنت رضا شاه برمیگردد. ولیعهد به همراه سه نفر، از طرف رضا شاه برای تحصیل به سوئیس اعزام میشود. همراهان حسین فردوست است و دو دیگر مهرپور و هوشنگ، دو فرزند تیمورتاش. هوشنگ تیمورتاش در نیمه راه سفر، مسیرش را جدا میکند، و برای تحصیل به آلمان میرود، و آن دیگران مهرپور، فردوست، و ولیعهد،