خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
مقاله

سه جنگ بزرگ در ایران

سرزمین عزیز ما تا به حال جنگهای بزرگ و ویرانگری را به خود دیده است. جنگهایی که بر اثر تهاجم بیگانگان بر این مردم و مرز و بوم اتفاق افتاده است ولی این مردم با رشادتهای خود ایران را باز نگاه داشته اند و اگر مغلوب قوم غالب شده اند پس از سالیان کوتاه دوباره فرهنگ خود را بر قوم غالب تحمیل کرده اند و تا به امروز ایران و نام ایرانی را زنده نگاه داشته اند. ما برآنیم در این مختصر سه جنگ بزرگ در ایران از زمان باستان تا به امروز را به طور مختصر و کوتاه بررسی کنیم تا شاید آگاهی باشد برای شما خواننده گرامی