خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
مقاله

هفتاد و پنجمین مقالۀ ارائه شده در همایش جامعۀ بینا شهروند نابینا، تاملی جامعه شناختی در مولفه های موثر بر آگاهی والدین نسبت به حقوق کودکان نابینا

با درود. مقالۀ 75 را از اینجا دانلود بفرمایید.     تاملی جامعه شناختی در مولفه های موثر بر آگاهی والدین نسبت به حقوق کودکان نابینا فاطمه منصوریان راوندی [1]   چکیده   عمده شخصیت یک فرد در دوران کودکی شکل می گیرد، به همین دلیل، این مرحله از رشد و تکوین انسانی ظرافت وحساسیت خاص خود را طلب می کند. خانواده به عنوان حلقه اتصال و انسجام فرد با فرهنگ و جامعه، بنیادی ترین نهاد اجتماعی محسوب می شود که گستره ی اثر و نفوذ آن در شکل دادن به مولفه های  روانی و اجتماعی شخصیت ،  از ابتدا تا انتهای حیات آدمی را در بر می گیرد.