خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
شعر و دکلمه

نهال عاشقی

برای لحظه های با تو بودن دلم را هوایی می کنم تا وصال روی تو را از درونم حس کنم و به بهانه ی زندگی نهال عشقت را از وجودم آبیاری کنم و به سان مهری وفادار آن طور که خواهی مواظب عشقت خواهم ماند تا قدم های تو را کنار نهالم حس کنم و این نهال عاشقی را با همه ی وجود در مشامم می پرورانم تا همچو پروانه های عاشق که گرد گل های شقایق می گردند الفبای دوست داشتن را زمزمه کنم.