خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
مقاله

هشتاد و چهارمین مقالۀ ارائه شده در جامعۀ بینا شهروند نابینا، اختلال بینایی و ساختار قدرت در خانواده

  برای دانلود از اینجا   اقدام کنید   اختلال بینایی و ساختار قدرت در خانواده نرگس نیکخواه قمصری [1]، فاطمه منصوریان راوندی[2]     چکیده نگاهی به نرخ رو به رشد تعداد نابینایان و کم بینایان در سطح جهان ضرورت پرداختن به مسائل متعدد آن ها در حوزه  های مختلف زندگی فردی و اجتماعی از جمله خانواده را نمایان تر می سازد. با توجه به پیامدهای متعدد و ژرف دامنه ای که نابینایی و کم‌بینایی بر ابعاد متنوع زندگی فردی و اجتماعی فرد مبتلا به دارد، پژوهش حاضر در پی آن بوده است تا با استفاده از روش پیمایش، 198 نفر از نابینایان و کم بینایان شهرهای کاشان