خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

من اومدم با قهوه خانه دهم گوشکن،محله نابینایان بیشتر از یک سایت نابینایی

آهای اهالی با صفای محله کجایید؟ نکنه خوابید؟ اگه بیدارید؟ پس کجایید؟ شایدم اومدید نمی خواهید حرف بزنید؟اینجا گوش کنه، جایی که میشه سکوت رو هم شنید، میشه به هم نزدیک شد، میشه با هم دوست شد، میشه با هم خندید، میشه خیلی وقتا با هم گریه کرد، میشه با هم در کنار هم زندگی کرد.پس کجایید؟ من منتظرم. سلام به همه ی اونایی که صدای منو شنیدند و اومدند. سلام به همه ی اونایی که شنیدند ولی خودشونو به نشنیدن زدند، سلام به اونایی که شنیدند اومدند ولی با یه سکوت از اینجا عبور کردن.خخخخ، خلاصه سلام بر همه. خوش آمدید از اون خوش آمد های سر در