خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

نامه یک نابینا به دولت

میدونید؟ راستیاتش خیلی دلم گرفته. واسه همه مشکلاتی که ما معلولین داریم. خصوصا قشر نابینا که من یکیشون هستم. اینجا مینویسم و خوب حتما خیلی ها هم حرفامو میخونند. چیزی که الان مینویسم به خاطر این نیست که امروز دقیقا در این لحظه نیاز به پول داشته باشم بلکه از بچگی تو دلم بوده. خیلی حرف ها هست که باید مینوشتم و حتی هنوز هم دیر نشده. ماهی را هر وقت از آب بگیری هم لیزه هم خیسه و هم تازهست. اگر توی صحبت هام از شهریه دانشگاه میگم فکر نکنید سنگ خودمو به سینه میزنم. من خودم دارم توی دانشگاه دولتی روزانه میخونم. پیش خودم میگم چطور توی