خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
اخبار و اطلاعیه

گزارش تبدیل نت های موسیقی به خط بریل

گزارش تبدیل نت های موسیقی به خط بریل (خط ویژه ی نابینایان) در انجمن علمی، فرهنگی موج نور اصفهان به نام او که جان را فکرت آموخت نابینایان برای خواندن و نوشتن از خط بریل استفاده می نمایند؛ این خط از شش نقطه تشکیل شده که از ترکیب این شش نقطه کاراکتر های مختلف به وجود می آید. خط بریل به صورت استاندارد برای تمام زبان ها تعریف شده و علائم ریاضی و موسیقی را نیز می توان به کمک آن نوشت و خواند. خوش‌بختانه با ورود رایانه به دنیای نابینایان و متداول شدن استفاده از چاپ‌گر های بریل و وجود نرم افزار های ویژه که توانایی تبدیل متون