خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
روانشناسی

رابطه ی خود را با مشکلات،تغییر دهید

سلام به همه ی هم محله ای های خوب و گرامی. چند وقتیست جای مطالب روانشناسی در اینجا خالی شده. امروز تصمیم گرفتم یکی از تجربیات خودم را در برابر رویارویی با مشکلات برایتان بنویسم. موانع و مشکلات, بخشی از زندگی هستند. خوشبختی واقعی این نیست که ما از دست مشکلات خود رهایی پیدا کنیم، بلکه خوشبختی زمانی به دست می آید که ما رابطه ی خود را با آنها تغییر دهیم و مشکلات خود را منشأ بالقوه بیداری, فرصتهایی برای تمرین شکیبایی و آموختن بدانیم. شاید اساسیترین اصل و پایه زندگی معنوی این باشد که مشکلات ما بهترین موقعیت برای تمرین بازگذاشتن دریچه ی قلب ما به روی
دسته‌ها
روانشناسی

تحلیلی روانشناختی، آنچه در مورد تیک و عادتها باید بدانید!

دسته‌ها
روانشناسی

روانشناسی, دوست نابینای من, چیزی که تو باید باشی

همه چیز از خواستن شروع می شود . خواستن غریزی ترین واکنش بشر نسبت به نداشته هایش است. همین که خیره میشوی به چیزی که تنها دلت تصاحبش را میخواهد ، خواستن ، قدرتش را به رخ می کشد … مشکل انسان ها در خواستن ِ نداشته هایشان نیست ، مشکلشان در کنار آمدن با این نداشته هاست … اینجاست که احساس خوشبختی مقطعی می شود به محض اینکه شما چیزی را دیدید که داشتنش را میخواهید خوشبختی تبدیل به احساسی می شود که تا آن را بدست نیاورید از آن محرومید و اینجاست که حسادت رخ میدهد حسادت مفهومی لحظه ایست که در یک لحظه در ناخود آگاه
دسته‌ها
روانشناسی

تیپ شناسی شخصیت شناسی روانشناسی، بخش دوم اختصاصی محله گوشکن

دورود بدون مقدمه برم سر اصل مطلب. این هم قسمت دوم آموزش تیپ شناسی شخصیت که تقدیم می کنم به اصغر یا تمام دوستان که منتظر بودند . من فقط  این آموزشها را برای این محله ضبط می کنم. حتا یکی از نابینایان اصفهانی که کار و بار سخن رانیش خیلی گرفته است از من خواست چنتا از این آموزشها براش درست کنم. تا گوش کند. ولی حنوض رفتم که براش درست کنم. ولی برای اینجا فرق دارد می دانید چرا؟ چون مدیر سایت اهمیت می دهد. می دانید به چه؟ به این که نابینایان پیشرفت کنند. می دانید چطوری؟ به صورت عملی. و واقعی نه با شعار. من
دسته‌ها
روانشناسی

روانشناسی صنعتی سازمانی چیست؟

به نام خدایی که بخشندست و بخشی از روح خود را در تکه گلی دمید و آدم را خلق کرد تا بر روی زمین نماینده اش باشد. قصد دارم در گام اول به تعریفی از روانشناسی صنعتی و سازمانی بپردازم. با شنیدن این کلمه چه در ذهنتان ترسیم میگردد؟ برای کسی که به ظاهر این کلمه توجه کند مفهومی متضاد ایجاد میشود زیرا روانشناسی مربوط به روح آدمی و صنعت بی روح است، اما چنین نیست اکنون به تعریف سه کلمه تشکیل دهنده واژه روانشناسی صنعتی سازمانی میپردازیم و خواهید دید که مفهومی واحد و منسجم است. روانشناسی: عبارت است از علم مطالعه رفتار آدمی در موقعیت های مختلف.