خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

جنون

مغرور و بی باک در کرسی امپریالیسم جلوس نموده و با دست ملاطفت سبیل نیچه ای خویش مینواخت افکار بزرگ در سر میپروراند و مثال ابلهان دست دیگرش به سبب تخلیه استرس شدید میرقصاند، ناگهان به سان افسار گسیختگان عینک نیهیلیسم بر دیده نهاد و از قفسۀ سمت راست کتاب خدا مرده است را برداشته تورق کرده و الحمد لالله گویان به تمجید آفریدگار مفتی اعظم، به سبب اجتهاد و اصدار حکمی راهگشا جهت خلاصی از بند فطرت پرداخت. در همین حین بود که احساس سرگیجه، حالت تهوع، لرزش و خنکی وجودش را فراگرفته کتاب را به محل نخستین عودت داد تا حال پیشین باز گردد؛ ولی از بین
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

قرار ما این نبود!