خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

کی بیداره؟ امشب همگی خندانیم و خاطرات خوش ماه رمضان رو توی این دور همی به اشتراک می ذاریم!

از دهو نیم تا دوازده شب یادش بخیر. ربنا های شجریان خرما هایی که دل‌شون واسه ما و دل‌مون واسه اونا قنج می رفت آب‌جوش که توی مدرسه ی شبانه روزی فقط سهم روزه دار ها بود و چقدر اگه با پارتی یکی از اون آبجوشا سهم ما می شد ذوق مرگ می شدیم سحر ها که من دهنم به غذا خوردن باز نمی شد کلا خصوصیت فیزیکی و مزاجیم بود نصف شب ها ماه رمضان بود یا نبود هیچی نمیتونستم بخورم بعدشم که روزه ی بی سحری کله گنجشکی که ی روحانی مسجد ما داشت به این روزه می گفت کله هندی روزه ای که ی بچه ی