دسته‌ها
English stuff آموزش آموزش های رایگان صوتی

درس 20 از سری دروس شنیداری آموزش زبان انگلیسی

سلام یاران. آقا! ما رو نمی‌بینین خوشحالین؟ -بععععععله که خوشحالیم. زود حرف‌تو بزن برو. -وای چه بد اخلاق! بابا دست خالی نیستم که. -مثلا چی داری؟ -امون بده، نزن، الآن می‌گم. درس بیستمو آوردم. بله، درس بیستم از کلاسای انگلیسی‌مون. خوب بریم ببینیم تو این درس چه گلی به سر‌مون زدیم: ابتدا رفتیم سراغ تاپناچ یونیت 3 اونو کلید زدیم. راجع به خانواده اعم از گسترده یا کوچیک خیلی چیزا یاد گرفتیم. راجع به نسبتها و وضعیت تأهلم یه لغتایی رو آموختیم. یه کمی روی فرزند‌خواندگی، نا‌خواهری یا نا‌برادری نا‌پدری یا نا‌مادری بحث کردیم چند تا لغتم یاد گرفتیم. بعدش به اینترچنج اینترو سر زدیم. یونیت هفت رو پی
دسته‌ها
English stuff آموزش آموزش های رایگان صوتی

درس 19 از سری دروس شنیداری آموزش زبان انگلیسی

سلام عزیزان جان. -حالا چی شده مبادی آداب شدی؟ -بابا ما یه چیزی پروندیم شما چرا جدی می گیرین؟ القصه، درس 19 هم به امید خدا رسید، البته با حال سرما خورده. اینو هم بگم سرما خوردگیش خیلی نیستا فقط یه نمه. خب بگذریم، فعلا بزن تو گوشش تا بگم چی کارا کردیم: یونیت دو تاپناچ رو ادامه دادیم. به سلامتی این یونیتو تمومشم کردیم. بعدشم رفتیم سراغ اینترچنج یونیت 7 رو ادامه دادیم. راجع به جواب کوتاه یه چیزایی یاد گرفتیم. تا حد کمی وسائل خونه رو شناختیم. بعدشم هیچی دیگه کلی کلمه یاد گرفتیم.   دیگه چی؟ چه می دونم بابا؟ بذارین برم کار دارم خوابم میاد.