دسته‌ها
English stuff آموزش آموزش های رایگان صوتی

درس 21 از سری دروس شنیداری آموزش زبان انگلیسی

سلام یاران. خب، چطور مطورین؟ قبل از هر چیزی بذارین من یه سوتیو رفع و رجوش کنم، تا ببینیم دنیا دست کیه؟ تو جلسۀ قبل، اگه یاد‌تون باشه در بخش تاپناچ راجع به انواع خانواده حرف زدیم، اونجا من ناخواسته یه اشتباه لپی کردم و به قول معروف یه سوتی دادم. جریان از این قرار بود که من از دو گروه خانواده حرف زدم یکی Extended Family و دیگری Nuclear Family سوتی من سر این دومی بود من به جای Nuclear Family گفتم Numerical Family که به خاطر این سوتی از محضر شما عذر می‌خوام. البته اینو هم بگم که کلمۀ Numerical که من گفتم چیز من درآوردی نیست
دسته‌ها
English stuff آموزش آموزش های رایگان صوتی

درس 18 از سری دروس شنیداری آموزش زبان انگلیسی

سلام رفقا. چطورین؟ خوش می‌گذره؟ اگه اجازه بدین درس 18 رو کلید می‌زنیم. خب، قبل از هر چیزی بزن تو سرش تا ببینیم دنیا دست کیه؟ حالا بریم ببینیم چه دسته گلی تو این درس به آب دادیم: مثل همیشه رفتیم سراغ تاپناچ و چند تا تمرینو کار کردیم. یه نمه با طرز آدرس دهی در زبان انگلیسی آشنا شدیم. ای! یه چند تا لغتم یاد گرفتیم. بعدش رفتیم سراغ اینترچنج با انواع محلهای زندگی آشنا شدیم. یه نمه فرق بین خونه و آپارتمانو فهمیدیم. چند تا لغتم یاد گرفتیم. با یه اصطلاح مامان آمریکاییم آشنا شدیم که بیشتر به درد خانمایی که بچۀ کوچیک دارن می‌خوره. یه نمه
دسته‌ها
English stuff آموزش آموزش های رایگان صوتی

درس 16 از سری دروس شنیداری آموزش زبان انگلیسی

سلام رفقا. چه خبرا؟ -ما رو نمی بینین خوشحالین؟ -پس چی که خوشحالیم. برو دیگم این طرفا پیدات نشه. -چه کنیم دیگه ما دوستون داریم هرچی برونین بازم میایم. خب، از شوخی بگذریم. درس 16 هم به امید خدا حاضره. اولش، بزنین تو رگ بعدش بگم که تو این درس بالاخره یونیت یک تاپناچ رو تموم کردیم و توضیحات لازمو دادیم، بعدشم رفتیم سراغ اینترچنج و فیلم یونیت 6 رو دیدیم و روی لغاتش کار کردیم. امیدوارم باهاش حال کنین. سؤالی چیزی بود تو کامنتا می بینم‌تون. فعلا بای.